หัวข้อเรื่อง การประยุกต์เทคนิคการให้คำปรึกษาตามแนวคิดจิตวิเคราะห์
ในวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

Tags: