ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม The 3rd Srinakharinwirot University International Conference on Education (SWUICE) และ
The 6th Srinakharinwirot University National Conference on Education วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565
ติดต่อรายละเอียดได้ที่ http://swuice.edu.swu.ac.th/

Tags: