การศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน : บทเรียนจากพื้นที่และข้อเสนอเชิงนโยบาย

รายงานการวิจัยนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษากระบวนการเรียนรู้และการสร้างความรู้ ที่ทำให้ชุมชนแม่ทาสามารถพึ่งตนเอง ดำรงชีวิตได้อย่างเท่าทัน และสร้างความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกได้อย่างเสมอภาคและมีศักดิ์ศรี ซึ่งเป็นการศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน ความเข้าใจระบบการศึกษาหลากหลายรูปแบบของชุมชนมีความสำคัญต่อการออกแบบนโยบายสาธารณะที่มุ่งสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของสังคมเพื่อการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

(Downloads - 18)

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “การศึกษาเพื่อชีวิตและชุมชน : บทเรียนจากพื้นที่และข้อเสนอเชิงนโยบาย”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น