ก้าวใหม่ทางการประถมศึกษา (New Horizon in Elementary Education)

หนังสือก้วใหม่ทงกรประถมศึกษ(New Horizon in Elementary Education) เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงกรนวัตกรรมทงกรประถมศึกษหลักสูตรรศึกษบัณฑิต สวิชรประถมศึกษควิชหลักสูตรกรสอน คณะศึกษสตร์ มหวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนหนังสือวิชรทงด้รประถมศึกษที่ทันสมัย เพื่อให้ควมรู้แก่สังคม โดยเฉพะครู นักวิจัย และนักวิชรที่ทำ?งนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรและกรจัดกรเรียนรู้สำ?หรับนักเรียนประถมศึกษรวมทั้งเป็นกรเปิดโอกสให้นักวิชรทงด้นกรประถมศึกษได้มีช่องทงในกรเผยแพร่องค์ควมรู้และประสบกรณ์ของตนเองอีกด้วย 

(Downloads - 50)

หมวดหมู่:

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ก้าวใหม่ทางการประถมศึกษา (New Horizon in Elementary Education)”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น