คู่มือผู้นำนันทนาการ

คู่มือผู้นำนันทนาการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

(Downloads - 422)

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือผู้นำนันทนาการเล่มนี้ กรมพลศึกษา โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้ประกอบการฝึกอบรมด้านการเป็นผู้นำนันทนาการ ให้เป็นต้นแบบเกิดประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรได้อย่างเกิดประสิทธิผลทั้งนี้ การดำเนินการจัดทำคู่มือเล่มนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านนันทนาการ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำนันทนาการมาเป็นที่ปรึกษาและร่วมจัดทำต้นฉบับ
กรมพลศึกษา ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคู่มือผู้นำนันทนาการเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านนันทนาการให้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำนันทนาการเพิ่มขึ้น และมีส่วนช่วยในการยกระดับมาตรฐานนันทนาการของชาติให้สูงขึ้น สนองต่อนโยบายและแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติต่อไป

แสงจันทร์ วรสุมันต์

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือผู้นำนันทนาการ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น