หนังสือประมวลภาพและเหตุการณ์สำ.คัญในรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครบรอบ 65 ปี ในปี 2557 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดทำ.หนังสือ 65 ปี มศว ศรีสง่าแห่งมหานคร โดยรวบรวมภาพและข้อมูลจดหมายเหตุ มศว นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง วันที่ 28 เมษายน 2492 บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ บูรพาจารย์บุคคลสำ.คัญผู้สร้างมหาวิทยาลัย ภาพกิจกรรม ประเพณีศิลปวัฒนธรรม อาคารสถานที่ นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ปฏิบัติ มีบทบาทที่เป็นประโยชน์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ แสดงถึงศักดิ์ศรีศรีนครินทรวิโรฒที่ได้เจริญงอกงามปลูกปัญญาไปทุกภูมิภาคมาตลอด 65 ปี เป็นศรีสง่าแก่มหานครดังนามพระราชทาน คณะผู้จัดทำ.หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนสร้างความภาคภูมิใจ แรงบันดาลใจ สัมพันธภาพ ความผูกพัน ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่า บุคลากรทั้งเก่าและใหม่ กับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงส่งเสริมคุณค่าของงานจดหมายเหตุ มศว ให้มีคุณภาพ เป็นแหล่งอ้างอิงสืบค้นข้อมูลนำ.ไปสู่การปรับปรุงข้อมูลของหอจดหมายเหตุ มศว ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งในการทำ.นุบำ.รุงศิลปวัฒนธรรมทางการศึกษาสืบไป

(Downloads - 33)

หมวดหมู่:

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หนังสือประมวลภาพและเหตุการณ์สำ.คัญในรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น