เด็กดีสร้างได้

เด็กดีสร้างได้

(Downloads - 22)

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เด็กดีสร้างได้” เป็นบทสรุปที่สั้น ง่าย และได้ใจความ ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษา โดยอ้างอิงมาจากอัจริยะสร้างได้ซึ่งเป็นแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีสมองเป็นฐาน ภายใต้ความเชื่อที่ว่า มนุษย์มีเซลล์สมองเท่ากัน ดังนั้นโดยทางทฤษฎีแล้ว โอกาสในการเป็นอัจฉริยะของทุกคนมีเท่ากันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการฝึกฝน ..นำมาสู่ เด็กดีสร้างได้” แนวคิดอันเกิดจากความเชื่อในความมีคุณค่าของมนุษย์ทุกคน (Humanism) ผสานกับทฤษฎีการเรียนรู้ที่หลากหลาย.. โดยปัจจัย และกระบวนการในการสร้างเด็กดีนั้น อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย หัวหน้าคณะวิจัยในโครงการได้สรุปไว้อย่างน่าสนใจ และผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้
การดำเนินงานครั้งนี้ นับเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องส่งผ่านความดีงามในรูปแบบขององค์ความรู้ จาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร อดีตผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ถึง คุณสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ที่มีแนวคิดตรงกันในการพยายามสืบค้น สร้างสรรค์ เผยแพร่ ส่งต่อความดีงาม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสังคมคุณธรรม และไม่ใช่แค่ความเชื่อว่าเด็กเท่านั้น
ที่สามารถสร้างให้ดีได้ แต่สิ่งสำคัญคือความเชื่อในผู้บริหารสถานศึกษาเชื่อในครูที่เป็นผู้อบรมสั่งสอน ว่ามีความพยายาม ความมุ่งมั่นตั้งใจและความหวังให้ลูกศิษย์ตัวน้อยมีคุณธรรมความดีเป็นเกราะป้องกันเพื่อให้สามารถดำรงตนในกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข
ศูนย์คุณธรรม หวังเป็นอย่างยิ่ง ผู้สนใจที่ได้ศึกษาเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะเห็นความสำคัญของการสร้างเด็กดีให้กับสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ และมีส่วนร่วมในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้งอกงามเป็นความหวังและมีส่วนร่วมในการยกระดับมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมในสังคมได้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมที่เต็มไปด้วยความดีงามต่อไป

คณะทำงาน

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เด็กดีสร้างได้”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น