เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศษ431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศษ431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ เป็นผลงานภายใต้โครงการพัฒนาตำราอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ในเรื่องการเขียนตำรา 2) เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการเรียนการสอน และ 3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำตำราของคณาจารย์ 

(Downloads - 50)

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศษ431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศษ431 การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น