เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศษ112 พันธกิจความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศษ112 พันธกิจความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน เป็นผลงานภายใต้โครงการพัฒนาตำราอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการโดยงานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมีวัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณาจารย์ในเรื่องการเขียนตำรา 2) เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการเรียนการสอน และ 3) เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำตำราของคณาจารย์ 

(Downloads - 37)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศษ112 พันธกิจความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ศษ112 พันธกิจความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน ”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น