โรงเรียนผู้สูงอายุ คำตอบของสังคมสูงอายุในประเทศไทย

โรงเรียนผู้สูงอายุ คำตอบของสังคมสูงอายุในประเทศไทย
มิ่งขวัญ คงเจริญ

(Downloads - 70)

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือ “โรงเรียนผู้สูงอายุ คําตอบของสังคมสูงอายุในประเทศไทย” เล่มนี้ เป็นการนําเสนอเนื้อหา ที่ตกผลึกจากการทํางานวิจัยด้านการพัฒนาผู้สูงอายุ โดยมีเครื่องมือชิ้นใหญ่คือโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพื้นที่การเรียนรู้รวมกันระหว่าง ผู้สูงอายุ หน่วยงานในพื้นที่ และมุมมองของนักวิจัย และมีโจทย์ใหญ่คือการที่ประเทศไทย กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ประเทศเราควรมีแนวทางอะไร ที่จะทําให้ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพยังคงคุณประโยชน์ต่อไป กล่าวคือ เกิดการเรียนรู้ ตลอดชีวิต นําความรู้ที่มีมาใช้ในการดูแลตนเอง พึ่งตนเอง และชุมชนควรมีส่วนร่วม สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุยังคงศักยภาพของตนได้ เพื่อเป็นหนทางของการพัฒนา ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน
ผู้เขียนมีความหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นการจุดประกายความคิดและเป็นคู่มือ สื่อการเรียนรู้ในช่วงการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอาย พร้อมทั้งทําให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะและศักยภาพต่อไป

มิ่งขวัญ คงเจริญ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “โรงเรียนผู้สูงอายุ คำตอบของสังคมสูงอายุในประเทศไทย”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น