ผ่านคอร์สออนไลน์ 7 บทเรียน ด่วนจำนวนจำกัด สนใจสมัครคลิกลิ้งได้เลยค่ะ
https://forms.gle/K57evwE4jLoBbSfXA

จัดโดยวิชาเอกการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ