ลงทะเบียนศิษย์เก่า โดยสามารถคลิกที่ลิงค์ https://qrgo.page.link/bYQem หรือ scan QR code เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับสมาคม ชมรม กลุ่ม และองค์กรของศิษย์เก่า รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์และศิษย์เก่า

Tags: