วิทยากรโดย Dr.Brian K.Perkins
Director of the Summer Principals Academy, Department of Organizaiton and Leadership,
Columbia University, Teachers College, USA.

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/8RuAAZ75bCFJxeAEA
(กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 5 กันยายน 2566)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณรัชญา เมฆวัฒน์ โทร.02-649–5000 (ต่อ 1-1124) หรือ 097-2941040 (กรุณาติดต่อในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.)

Tags: