ศึกษาศาสตร์ในสื่อ

งานแผนและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพลง ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

เพลงศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
น้อมรำลึกคุณูปการ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี “ครูของครู ครูที่แท้จริง”

About U. รู้หรือเปล่า? Ep.12 คณะศึกษาศาสตร์

“เรียนครูที่ไหน ไม่ภูมิใจเท่า มศว”
หลายๆคนอาจคุ้นหูกับประโยคนี้ และหากพูดถึงครูแล้วก็คงเป็นคณะไหนไปไม่ได้ นอกจาก คณะศึกษาศาสตร์นั่นเอง ถึงแม้ว่า มศว จะมีหลักสูตรครู กระจายไปยัง
คณะต่างๆ แต่ก็ยังมีกลุ่มสาขาเฉพาะที่ยังอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์อยู่
จะมีสาขาอะไรกันบ้าง เชิญพบกับท่านคณบดีได้เลยครับ
ใน About U. รู้เหรือเปล่า? Ep.12 คณะศึกษาศาสตร์

เพลงศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี

ชื่อเพลง: ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี – บทเพลงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำร้อง: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก
รูปภาพ: PRswu (facebook), photos.swu.ac.th/
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
“ปราชญ์ผู้ทรงศีล”
“ผู้ที่เป็นครูของครู”

เพลงศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี

ชื่อเพลง: ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี
คำร้อง – ทำนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนั่น มีขันหมาก
รูปภาพ: PRswu (facebook), photos.swu.ac.th/

ศึกษาศาสตร์ มศว ขอเทิดทูน

รายการ The vision อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มศว

Faculty of Education Srinakharinwirot University